Ontslag gekregen of krijg je nog ontslag bij Philips Drachten

Ex mederwerker,

de reden waarom ik deze weblog heb gemaakt is, omdat je weinig hoort en leest hoe het met de mensen gaat die zijn ontslagen of nog ontslag krijgen.

Hier kun je je verhaal kwijt hoe de ontslag aanvraag is gegaan of zit je nu in een traject waar ze ontslag voor je aanvragen.

Vertel hier je verhaal zo kun je anderen helpen die ook in de zelfde situatie zitten.

Ken je mensen die werken bij:

  • Philips Drachten
  • C.W.I
  • Kantonrechters
  • Gemeente
  • Bond
  • enz...

Geef het door

De mensen moeten weten wat er gebeurd bij Philips Drachten

Mocht je op of aanmerkingen hebben over de weblog mail dan even

CWI

Juridische Zaken van de CWI stelt hoge eisen
Juridische Zaken van de CWI toetst een ontslagaanvraag op bedrijfseconomische gronden zeer zorgvuldig. Men stelt hoge eisen aan de werkgever ten aanzien van de onderbouwing. Juridische Zaken onderzoekt zelfstandig of het door de werkgever voorgenomen ontslag op grond van de overgelegde bedrijfseconomische gegevens noodzakelijk is. De ontslagaanvraag moet met deugdelijke (cijfermatige) gegevens worden onderbouwd. Zolang dit niet het geval is, wordt de ontslagaanvraag niet in behandeling genomen.
Als bedrijfseconomische omstandigheden kunnen onder meer worden aangemerkt:
a.    een slechte financiële situatie;
b.    een structurele werk- of omzetvermindering;
c.    een uit oogpunt van ondernemingsbeleid noodzakelijke reorganisatie;
d.    technologische veranderingen. Lees verder...

Klokkenluider

Klokkenluiders
Hoewel zowel de Nederlandse Grondwet als het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens (EVRM) het recht op vrijheid van meningsuiting kent staat het een werknemer niet altijd zomaar vrij om (vermeende) misstanden binnen het bedrijf waar hij werkt in de publiciteit te brengen. Voorzover de arbeidsovereenkomst een geheimhoudingsplicht kent, kan het 'klokkenluiden' door de werknemer in strijd zijn met deze contractbepaling. Als een dergelijke bepaling ontbreekt, kan de werknemer handelen in strijd met de door hem in acht te nemen norm van goed werknemerschap. Duidelijke regels zijn er nog niet. In de private sector is namelijk nog geen gedragscode voor klokkenluiders vastgesteld, met uitgangspunten hoe een werknemer behoort te handelen wanneer hij een misstand constateert. Uit de rechtspraak zijn wel een aantal criteria te halen waaraan een werknemer moet voldoen om als 'klokkenluider' te worden aangemerkt:
1. Er moet sprake zijn van een ernstige misstand.
2. De werknemer heeft die misstand eerst intern aangekaart, maar door de werkgever is daarop niet adequaat gereageerd.
3. De werknemer brengt op zorgvuldige, proportionele wijze zijn bezwaren naar buiten brengen


Lees verder...

Laatste nieuws

Je kunt hier het laatste nieuws kwijt:

  • Het wandelgang nieuws

Bond

Wat zijn je ervaringen met de Bond?

Vertel het hier 

Na 23 jaar ontslag

Hoi,

wil hier vertellen hoe de ontslag procudure verlopen bij mij.

Na een aantal een functie hebben gedaan binnen Philips Drachten had ik aan gegeven dat ik wel wat anders wou binnen Philips Drachten.
En dat heeft Philips Drachten aan gegrepen en hebben mij op een plaats neer gezet waar geen werk was voor 40 uur. En er waren dingen op papier gezet wat ik daar zou doen en welke curcussen ik moet volgen maar daar is niks van gekomen. Mijn baas zij tegen mij dat hij moet uitvoeren en mijn geen zinvol werk mocht geven.

Na dit een driekwartjaar hebbem volgehouden, heb ik een aantal weken ik de ziekte wet gezeten. en de bedrijfsarts had het advies gegeven om voor mij een zinvolle baan tezoeken binnen Philips Drachten.

En na een aantal weken werd ik tewerk gesteld op een andere afdeling. En op die afdeling was het zelfde verhaal, ze gaven en wilden mij geen zinvol werk meer gegeven. De afdeling hoofden hadden dit met elkaar afgeproken.
Op 22 feb. 2005 ben ik aangezegt, met de mededeling dat mijn werkplek is vervallen. En moest gaan meelopen in mobileits plan en heb daar gekozen voor Carriere Switch.

ik mocht tot 1 oktober 2005 op die afdeling blijven en daar na mocht ik wel thuis blijven.

Na 23 jaar Philips Drachten zit ik nu al bijna 4 maanden thuis en sta op het punt om ontslag tenemen bij Philips en voor Detajob te gaan werken.